Women In The Sun – 10 March 2015

Mistulang lahat na ng biyaya ay nakuha na ni Donna Shin. Isa siyang batikang news anchor na maganda, mayaman at may angking kakayanan. Ang hindi alam ng nakararami, madilim pala ang nakaraan ni Donna. Isa pala siyang ulilang iniwan sa isang bahay ampunan.