Tuesday , 26 September 2017


Alyas Robin Hood 11 January 2017

Alyas Robin Hood January 11 2017

SHOW DESCRIPTION: Pagkatapos mawalay sa pamilya ng ilang taon, uuwi si Pepe sa kanyang mga magulang na sina Jose at Judy para makipag-ayos. Lumaking basag-ulo si Pepe at ito ng dahilan kung bakit naging malayo ang loob niya sa amang ayaw naman ng gulo. Masayang tatanggapin ng kanyang pamilya si Pepe maliban sa kanyang ama, hanggang sa ipagtapat niya na naituwid na niya ang kanyang buhay at malapit na siyang maging abugado ngayon.

Part 1

Part 2

Part 3

Part 4

Part 5

FULL VIDEO