Thursday , 30 March 2017


Sa Piling Ni Nanay 11 January 2017

Sa Piling Ni Nanay January 09 2017

SHOW DESCRIPTION: Si Ysabel ay isang single mother kay Maymay. Nagtatrabaho siya bilang personal assistant ni Scarlet, isang dating beauty queen na pinakasalan si Javier dahil sa pera. Hindi mabibigyan ni Scarlet ng anak ang asawa kaya kinumbinsi niya ito na kumuha sila ng surrogate mother. Alam ni Scarlet na kailangan ni Ysabel ng pera dahil may leukemia si Maymay, kaya madali niya itong napapayag sa kanyang plano.

Part 1

Part 2

Part 3

Part 4

Part 5