Friday , 27 April 2018

Tag Archives: Haplos

Haplos 23 February 2018

Haplos February 23 2018 SHOW DESCRIPTION: Isang kakaibang biyaya ang naihandog kay Angela (Sanya Lopez). Ang simleng haplos niya ang nagsisilbing lunas—maging sakit man ito o mga damdamin. Pero hindi pa niya batid ang tungkol dito. Hindi rin alam ni Angela na may kakambal pala ang kakayanan niyang ito. Lalabas ito sa katauhan ni Lucille (Thea Tolentino), kapatid niya sa ... Read More »

Haplos 22 February 2018

Haplos February 22 2018 SHOW DESCRIPTION: Isang kakaibang biyaya ang naihandog kay Angela (Sanya Lopez). Ang simleng haplos niya ang nagsisilbing lunas—maging sakit man ito o mga damdamin. Pero hindi pa niya batid ang tungkol dito. Hindi rin alam ni Angela na may kakambal pala ang kakayanan niyang ito. Lalabas ito sa katauhan ni Lucille (Thea Tolentino), kapatid niya sa ... Read More »

Haplos 21 February 2018

Haplos February 21 2018 SHOW DESCRIPTION: Isang kakaibang biyaya ang naihandog kay Angela (Sanya Lopez). Ang simleng haplos niya ang nagsisilbing lunas—maging sakit man ito o mga damdamin. Pero hindi pa niya batid ang tungkol dito. Hindi rin alam ni Angela na may kakambal pala ang kakayanan niyang ito. Lalabas ito sa katauhan ni Lucille (Thea Tolentino), kapatid niya sa ... Read More »

Haplos 20 February 2018

Haplos February 20 2018 SHOW DESCRIPTION: Isang kakaibang biyaya ang naihandog kay Angela (Sanya Lopez). Ang simleng haplos niya ang nagsisilbing lunas—maging sakit man ito o mga damdamin. Pero hindi pa niya batid ang tungkol dito. Hindi rin alam ni Angela na may kakambal pala ang kakayanan niyang ito. Lalabas ito sa katauhan ni Lucille (Thea Tolentino), kapatid niya sa ... Read More »

Haplos 19 February 2018

Haplos February 19 2018 SHOW DESCRIPTION: Isang kakaibang biyaya ang naihandog kay Angela (Sanya Lopez). Ang simpleng haplos niya ang nagsisilbing lunas—maging sakit man ito o mga damdamin. Pero hindi pa niya batid ang tungkol dito. Hindi rin alam ni Angela na may kakambal pala ang kakayanan niyang ito. Lalabas ito sa katauhan ni Lucille (Thea Tolentino), kapatid niya sa ... Read More »

Haplos 16 February 2018

Haplos February 16 2018 SHOW DESCRIPTION: Isang kakaibang biyaya ang naihandog kay Angela (Sanya Lopez). Ang simpleng haplos niya ang nagsisilbing lunas—maging sakit man ito o mga damdamin. Pero hindi pa niya batid ang tungkol dito. Hindi rin alam ni Angela na may kakambal pala ang kakayanan niyang ito. Lalabas ito sa katauhan ni Lucille (Thea Tolentino), kapatid niya sa ... Read More »

Haplos 14 February 2018

Haplos February 14 2018 SHOW DESCRIPTION: Isang kakaibang biyaya ang naihandog kay Angela (Sanya Lopez). Ang simpleng haplos niya ang nagsisilbing lunas—maging sakit man ito o mga damdamin. Pero hindi pa niya batid ang tungkol dito. Hindi rin alam ni Angela na may kakambal pala ang kakayanan niyang ito. Lalabas ito sa katauhan ni Lucille (Thea Tolentino), kapatid niya sa ... Read More »

Haplos 13 February 2018

Haplos February 13 2018 SHOW DESCRIPTION: Isang kakaibang biyaya ang naihandog kay Angela (Sanya Lopez). Ang simpleng haplos niya ang nagsisilbing lunas—maging sakit man ito o mga damdamin. Pero hindi pa niya batid ang tungkol dito. Hindi rin alam ni Angela na may kakambal pala ang kakayanan niyang ito. Lalabas ito sa katauhan ni Lucille (Thea Tolentino), kapatid niya sa ... Read More »

Haplos 12 February 2018

Haplos February 12 2018 SHOW DESCRIPTION: Isang kakaibang biyaya ang naihandog kay Angela (Sanya Lopez). Ang simpleng haplos niya ang nagsisilbing lunas—maging sakit man ito o mga damdamin. Pero hindi pa niya batid ang tungkol dito. Hindi rin alam ni Angela na may kakambal pala ang kakayanan niyang ito. Lalabas ito sa katauhan ni Lucille (Thea Tolentino), kapatid niya sa ... Read More »

Haplos 9 February 2018

Haplos February 9 2018 SHOW DESCRIPTION: Isang kakaibang biyaya ang naihandog kay Angela (Sanya Lopez). Ang simpleng haplos niya ang nagsisilbing lunas—maging sakit man ito o mga damdamin. Pero hindi pa niya batid ang tungkol dito. Hindi rin alam ni Angela na may kakambal pala ang kakayanan niyang ito. Lalabas ito sa katauhan ni Lucille (Thea Tolentino), kapatid niya sa ... Read More »